در پاسخ به متن توهين آميز روزنامه ندای ابهر مورخ20/8/91

ندای ابهر

متن مندرج در رسانه :

http://AbharOnline.org/wp-content/uploads/2013/05/91_9_29j.gif

AWT IMAGEدر پاسخ به متن توهين آميز مندرج در هفته نامه ندای ابهر مورخ20/8/91 خطاب به دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعلام ميدارد شناخت از مراجع و مراکز بهداشتی از جمله بديهياتی است که شهروندان عزيز از آن مطلع هستند حال چرا پيام دهنده محترم از آنان سراغ ندارد جای تعجب دارد!

در ضمن برنج مورد نظر و ساير برنجهای توزيع شده در سطح استان مربوط به سبد کالاي ماه مبارک رمضان بوده که توزيع کننده آن سازمان صنعت ،معدن و تجارت بوده است ،مضافا اينکه تاکنون هيچگونه شکايتی مبنی بر آلو دگی برنج توزيع شده به هيچ يک از واحد های مرتبط با موضوع در حوزه بهداشت واصل نگرديده است . اما با توجه به جوسازی رسانه ای ايجاد شده ،بازرسين بهداشت محيط بمنظور پيگيريهای لازم از برنجهای توزيع شده در شهرستان ابهر نمونه برداری و به آزمايشگاه مواد غذايي ارسال داشته اند مع الاصف شهروندان عزيز می توانند در صورت وجود هر گونه شکايت يا مستندات قانونی مراتب را جهت بررسی و پاسخگوئی به مرکز بهداشت استان و يا شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ارائه نمايند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

ممکن است شما دوست داشته باشید