راه های ارتباطی شهر ابهر

آزاد راه قزوین ـ زنجان ـ تبریز؛ شهرستان ابهر را مستقیماً به شبکه ارتباطی ملی مرتبط نموده و علاوه بر آن امکان اتصال به اروپا را ممکن می سازد و شهرستان ابهر از طریق جاده ترانزیت و کمربندی به شهرهای مجاور اتصال پیدا می کند و ارتباط روستاها از طریق راههای آسفالته و ایمن ضروری به نظر می رسد.

طول راههای موجود حوزه استحفاظی اداره راه و ترابری شهرستان ابهر به تفکیک محور

نام محور

آزاد راه

راه اصلی

راه فرعی

راه روستایی

آزادراه زنجانقزوین

700+53

 

 

 

اتصالی آزادراه زنجانقزوین

 

000+1

 

 

ترانزیت زنجانقزوین

 

900+45

 

 

ابهرخدابنده

 

 

400+31

 

ابهردولت آباد

 

 

000+29

 

کمربندی ابهرخرمدره

 

150+9

 

 

ارتباطی ابهربه آزادراه زنجانقزوین

 

000+1

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید