خانه » اخبار » انتصاب سرپرستي درمانگاه تامين اجتماعي سهوردي خدابنده
انتصاب سرپرستي درمانگاه تامين اجتماعي سهوردي خدابنده

انتصاب سرپرستي درمانگاه تامين اجتماعي سهوردي خدابنده

دكتر عباسعلي معصومي بعنوان سرپرست درمانگاه سهروردي شهرستان منصوب شد به گزارش روابط عمومي مديريت درمان استان زنجان طي حكي از سوي دكتر محمدي مدير درمان استان زنجان  دكتر عباسعلي معصومي به عنوان سرپرست درمانگاه سهروردي تامين اجتماعي شهرستان معرفي شد

667023

دكتر محمدي در اين ابلاغ برنامه ريزي مطلوب در چارچوب ضوابط و مقررات و بكارگيري بهينه از منابع و امكانات ، هدايت اصولي زيرمجموعه ، ارائه خدمات بهينه به جامعه شريف بيمه شدگان ، تحقق اهداف سازماني و انجام مسئوليت محوله را از سرپرست جديد اين مركز درماني خواستار  شده است

هر گونه کپی برداری آزاد می باشد.