مرور برچسب

کتابخانه عمومی ابهر

افتتاح دو کتابخانه عمومی در ابهر

ابهر آنلاین:  به زودی با همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور80 کتابخانه عمومی در سراسر کشور افتتاح خواهد شد، بیشترین تعداد کتابخانه مربوط به استانهای خراسان جنوبی، رضوی و فارس با ۱۱ کتابخانه است،‌ سهم استان زنجان 6 کتابخانه است که دو کتابخانه…