مرور برچسب

منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابهر

چمن سلطانیه احیا میشود

ابهرآنلاین: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابهر گفت: از ابتدای سال حفاظت و قرق از چمن سلطانیه به مساحت 650 هکتار اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری مهر،  علیرضا الهیاری از بذرپاشی و بذرکاری 40 هکتار از مراتع روستای…

طرحهای مرتعداری در ابهر به مجریان و نمایندگان دامداران واگذار میشود

ابهرآنلاین: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابهر از تنظیم سند واگذاری دو مورد طرح مرتعداری در روستاهای نادرآباد و داوودگر به مجریان و نمایندگان دامداران روستاها خبر داد. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران زنجان، رئیس اداره منابع…