مرور برچسب

راه آهن تهران-تبریز

راه آهن تهران-تبریز-بازرگان دو خطه میشود

ابهرآنلاین: سخنگوی مجمع نمایندگان شمال غرب کشور از مذاکره با وزیر راه و شهرسازی و رئیس مجلس به منظور تسریع در پروژه دوخطه، برقی و سریع السیر کردن راه آهن تهران- تبریز - بازرگان خبر داد و گفت: در راستای مذاکرات صورت گرفت با رئیس مجلس مقرر شد…