مرور برچسب

المپیاد جهانی مهارت

مسئول المپیاد جهانی فنی و حرفه‌ای استان زنجان خبر داد؛ راهیابی ۱۶۳ کارآموز به مرحله استانی المپیاد…

ابهر آنلاین: مسئول المپیاد جهانی فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: 163 نفر از کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای به مرحله استانی المپیاد جهانی مهارت راه یافتند. یدالله جماعتی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان به برگزاری المپیاد جهانی…