مرور برچسب

Jtr.ir

بهترین شیشه بالکنی

بهترین شیشه های بالکنی ایران کجاست؟ این سیستم بیشتر به عنوان پوشش بالکن ها و تراس ها بوده و از پرمصرف ترین محصولات شرکت می باشد. در این سیستم یک ریل آلومینیومی در سقف و یک ریل در کف اجرا شده و فضای بازشو تراس به تعدادی پانل شیشه ای متحرک…