مرور برچسب

کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان

خانمحمدی: گزارشی از عملکرد کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان امروز ارائه می شود

ابهرآنلاین:  محمد رضا خانمحمدی از انتخاب هیئت رییسه کمیته تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد و گفت: همچنین امروز گزارشی از عملکرد کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان ارائه می شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن…