مرور برچسب

کمربندی ابهر- خرمدره

محدودیت تردد در كمربندی ابهر ـ خرمدره تا 25 مرداد ماه 

ابهرآنلاین: تردد در کمربندی ابهر- خرمدره تا 25 مرداد ماه از ساعت 7 الی 20 با محدودیت انجام میشود. بنا به اعلام اداره راهنمایی و رانندگی: كمربندی ابهر ـ خرمدره تا 25 مرداد، از ساعت 7 الی 20 ، بدليل اجرای عمليات لكه‌گيری و روكش آسفالت در…