مرور برچسب

کسری بودجه

خانمحمدی: فساد اقتصادی نیاز به کشف ندارد

ابهرآنلاین: نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس گفت: فساد اقتصادی نیاز به کشف ندارد و باید همه مدیران در زمینه جلوگیری و مبارز با فساد اقتصادی هوشیارانه عمل کنند./ با توجه به وضعیت بودجه سال 93 پیش بینی می کنیم سال آینده شاهد…