مرور برچسب

کانی غیرفلزی

برنامه‌ی اقتصادی دکتر محسن رضایی برای ابهر

اهم طرح‌هاي صنعتي، معدني و ... جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی در منطقه شش کشوری- استان زنجان - ابهر در سرزمینی مانند ایران که از حیث منابع، کشوری توانمند محسوب می‌شود، دولت باید شرایط کسب و کار و استفاده از امکانات و توانمندی‌ها را به…