بایگانی برچسب ها: کانی غیرفلزی

برنامه‌ی اقتصادی دکتر محسن رضایی برای ابهر

برنامه‌ی اقتصادی دکتر محسن رضایی برای ابهر

اهم طرح‌هاي صنعتي، معدني و … جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی در منطقه شش کشوری- استان زنجان – ابهردر سرزمینی مانند ایران که از حیث منابع، کشوری توانمند محسوب می‌شود، دولت باید شرایط کسب و کار و استفاده از امکانات و توانمندی‌ها را به طور یکسان مورد توجه قرار دهد و از تمرکز شدید آن پرهیز کند تا جمعیت و امکانات به صورت متناسب در سطح کشور پراکنده شود و از مشکلات ترافیک، آلودگی هوا، رشد هزینه‌ها، خطرات تمرکز امکانات و… خ...

ادامه مطلب