بایگانی برچسب ها: کارخانه سیم کایل ابهر

کارخانه سیم کابل ابهر 500 میلیون ریال تعزیر شد

کارخانه سیم کابل ابهر 500 میلیون ریال تعزیر شد

ابهرآنلاین: کارخانه تولید سیم کایل ابهر توسط اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر به پرداخت 500 میلیون ریال محکوم شد. حسب شکایت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان از یک کارخانه تولید انواع سیم و کابل، شعبه اول بدوی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر کارخانه مزبور را به اتهام تقلب در کسب و نداشتن نشان استاندارد اجباری به پرداخت مبلغی بالغ بر پانصد و یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد. ...

ادامه مطلب