مرور برچسب

کاخ گلستان

رئیس جمهور در آیین ثبت جهانی کاخ گلستان: ایرانیان از ۵ هزار سال پیش در انتظار بهار عدالت و انسانیت…

ابهر آنلاین: رئیس جمهور در آیین ثبت جهانی کاخ گلستان گفت: روح جمعی هر ملت، حقیقتی زنده است که با عبور از فراز و نشیب‌ها و تجربیات گوناگون در طول تاریخ آبدیده شده و بستری برای شکل دهی به هویت امروز ماست، چنانکه آنچه در امروز ما می‌گذرد بستر…