مرور برچسب

چمن سلطانیه

چمن سلطانیه احیا میشود

ابهرآنلاین: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابهر گفت: از ابتدای سال حفاظت و قرق از چمن سلطانیه به مساحت 650 هکتار اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری مهر،  علیرضا الهیاری از بذرپاشی و بذرکاری 40 هکتار از مراتع روستای…