مرور برچسب

پروژه ساختمان امور مالیاتی ابهر+ ساختمان امور مالیاتی ابهر+ امور مالیاتی ابهر

نظری: پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه ساختمان امور مالیاتی ابهر

ابهرآنلاین: رئیس اداره راه و شهرسازی ابهر گفت: پروژه ساختمان امور مالیاتی ابهر 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، هادی نظری در جلسه کمیته برنامه‌ریزی این شهرستان، با اشاره به پروژه احداث ساختمان امور مالیاتی…