مرور برچسب

پرستاری ابهر

بهره برداری از دانشکده پرستاری ابهر؛ به زودی انجام خواهد شد

زنجان -خبرنگار ابهرآنلاین: رئیس دانشگاه علوم پزشكی استان زنجان گفت: دانشكده پرستاری شهرستان ابهر تا دو ماه آینده افتتاح خواهد شد و تمام ظرفیت موجود در دانشكده پرستاری فعلی شهرستان ابهر به ساختمان جدید منتقل خواهد شد. به گزارش خبرنگار…