مرور برچسب

پاکسان ابهر

شرکت صنایع بهداشتی پاکسان ابهر در بازار دوم فرابورس پذیرفته شد

ابهرآنلاین: در شصت و چهارمین جلسه هیات پذیرش فرابورس، شرکت صنایع بهداشتی پاکسان ابهر با سرمایه 50 میلیارد ریالی صنایع بهداشتی در بازار دوم پذیرفته شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیئت پذیرش فرابورس در جلسه اخیر خود با پذیرش یک…