مرور برچسب

وزیر کشور

رضایی: وزیر کشور برای پاسخگویی در کمیسیون شوراهای مجلس حاضر نشد/ سوال ۱۳ نماینده از وزیر کشور در صحن…

ابهر آنلاین: نایب رئیس کمیسیون شوراها گفت: کمیسیون شوراها سوال ۱۳ نماینده را به دلیل غیبت وزیر کشور به صحن علنی مجلس ارجاع داد و آقای نجار باید در صحن علنی پاسخگوی نمایندگان باشد. محمد ابراهیم رضایی رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور…

برای پاسخگویی به سئوال نمایندگان؛ وزیر کشور هفته آینده به کمیسیون شوراها می‌رود

ابهر آنلاین: هفته آینده وزیر کشور جهت پاسخگویی به سئوالات خانمحمدی نماینده ابهر و تعدادی دیگر از نمایندگان به کمیسیون شوراهای مجلس میرود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ بر اساس دستور اعلامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کمیسیون شوراها و امور…