مرور برچسب

هادی وکیلی

پیشنهاد جایگزین برای شعار «مرگ بر آمریکا»

ابهرآنلاین: با توجه به اتفاقات اخیر در رابطه ایران و آمریکا و ایجاد چشم انداز مثبت برای برقراری روابط بین دو کشور، شعار «مرگ بر آمریکا» که در طول سالهای بعد از انقلاب همواره یکی از محوری ترین شعارهایی مردم ایران بوده است، اکنون مانعی جدی در…