مرور برچسب

ندا ابهر

در پاسخ به متن توهین آمیز روزنامه ندای ابهر مورخ۲۰/۸/۹۱

متن مندرج در رسانه : در پاسخ به متن توهين آميز مندرج در هفته نامه ندای ابهر مورخ20/8/91 خطاب به دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعلام ميدارد شناخت از مراجع و مراکز بهداشتی از جمله بديهياتی است که شهروندان عزيز از آن مطلع هستند حال چرا پيام…