Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

میانگین باسوادی در استان زنجان

سرداری: درصد باسوادی ابهر از میانگین استان زنجان بالاتر است

ابهر آنلاین: معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: درصد باسوادی شهرستان ابهر از میانگین استان بالاتر است. به گزارش خبرنگار مهر، غفارسرداری ظهر یکشنبه در جمع مسئولان آموزشی ابهر با بیان اینکه درصد باسوادی گروه سنی 10 تا…