مرور برچسب

موفقیت توافق هسته ای

آیا توافق هسته‌ای یک موفقیت است؟

آنچه که در ژنو به عنوان توافق هسته‌ای میان کشور ایران و کشورهای 1+5 (آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان) اتفاق افتاد، بدون تردید موفقیتی بزرگ برای هر دو طرف است. ایران بعد از سال‌ها چالش با این کشورها در مسیر جدیدی قرار گرفته است…