Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

موجودی

موجودی صندوق توسعه ملی اعلام شد

ابهر آنلاین: رییس کل بانک مرکزی عصر امروز اظهار داشت: ما بعد از 5 - 6 سال توانستیم بدهی‌های خارجی کشور اعم از بالفعل و بالقوه آن را از 41 میلیارد و 853 میلیون دلار به 14 میلیارد و274 دلار برسانیم و در واقع حدود 27 میلیارد و 500 میلیون دلار…