مرور برچسب

منابع طبیعی و آب خیزداری ابهر

الهیاری: نظارت بر ۷۴۰ هکتار از محصولات فرعی ابهر در سال ۹۱

ابهرآنلاین: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابهر گفت: سال گذشته بر 740 هکتار از محصولات فرعی ابهر نظارت شد. علیرضا الهیاری در گفتگو با ابهرآنلاین، با اشاره به 30 مورد دادخواست و لوایح تنطیم شده در سال گذشته افزود: سال گذشته در…