مرور برچسب

منابع زیرزمینی

تعداد چاههای غیر مجاز استان زنجان؛ ۵ برابر چاههای مجاز است

ابهرآنلاین: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان از وجود هفت هزارو 369 حلقه چاه غیر مجاز در استان زنجان خبر داد در حالی که به گفته ایشان تعداد چاههای غیر مجاز هزارو 404 حلقه است. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران زنجان ؛مدیر عامل شرکت آب…