مرور برچسب

مشهدی ولی نبی لو

پیرمرد کر و لال تنها سکنه یک روستا

ابهر آنلاین: مشهدی ولی به صورت مادر زادی کر و لال است، یکی از چشمانش نیز به دلیل داشتن آب مروارید و عدم مراجعه به موقع دکتر نابینا است، او تنها ساکن روستای چال استان زنجان است. به گزارش موج: مشهدی ولی نبی‌لو تنها ساکن روستای چال شهرستان…