مرور برچسب

محمد بلو ابوبکر

مردی با هشتاد و شش همسر

ابهرآنلاین: تعدد زوجات در میان مسلمانان برخی از کشورها امری رایج است، اما داشتن 86 همسر برای یک مرد امری بسیار عجیب و غیر قابل باور به نظر میرسد، موضوعی که محمد بلو ابوبکر آن را اجرای امر خداوند میداند. به گزارش پارس ناز او به بی بی سی گفت…