مرور برچسب

محدودیت تردد

محدودیت تردد در کمربندی ابهر ـ خرمدره تا ۲۵ مرداد ماه 

ابهرآنلاین: تردد در کمربندی ابهر- خرمدره تا 25 مرداد ماه از ساعت 7 الی 20 با محدودیت انجام میشود. بنا به اعلام اداره راهنمایی و رانندگی: كمربندی ابهر ـ خرمدره تا 25 مرداد، از ساعت 7 الی 20 ، بدليل اجرای عمليات لكه‌گيری و روكش آسفالت در…