مرور برچسب

مجتمع خدماتی رفاهی استان زنجان

سفرهای تابستانی و لزوم توجه به مجتمع‎های بین‎راهی/ ۳۵ مجتمع خدماتی رفاهی در استان زنجان در حال…

ابهر آنلاین: مدیرکل حمل و نقل و پایانه‎های استان زنجان با اشاره به آغاز سفرهای تابستانی و لزوم توجه به وضعیت مجتمع‎های خدماتی رفاهی بین‌ راهی، گفت: در حال حاضر 35 مجتمع خدماتی رفاهی در استان زنجان در حال احداث است. "علی رحمتی" در…