مرور برچسب

مارگزیدگی

به هنگام مارگزیدگی با یک “استکان” سم را بیرون بکشید

ابهر آنلاین: کارشناس امداد و نجات جمعیت هلال احمر کرمانشاه معتقد است با استفاده از یک استکان می توان سم مار را از بدن فردبیرون کشید. آفتاب: شهریار نوری الاصل اولین اقدام در خصوص مار گزیدگی را ممانعت از حرکت و دویدن فرد مجروح عنوان کرد و…