مرور برچسب

لاغر شدن

شش نکته برای اینکه شکم نیاورید

ابهر آنلاین: عوامل بسیاری در چاقی دور شکم موثر است مانند استعداد چاقی ژنتیکی، عادت‌های غذایی، استرس و غیره. با این حال می‌توان کاری کرد که دچار افزایش ناگهانی دور کمر نشد. دکمه‌ی شلوارتان به این راحتی‌ها بسته نمی‌شود؟ هر روز احساس…