مرور برچسب

قرق 630 هکتار از مراتع ابهر

الهیاری خبر داد: قرق ۶۳۰ هکتار از مراتع ابهر در سال

ابهر آنلاين: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابهر گفت: در سال گذشته 630 هکتار از مراتع ابهر قرق شد. علیرضا الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد فعالیتهای ترویجی و مشارکتی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری…