بایگانی برچسب ها: فضای سبز

سرانه فضای سبز در استان زنجان پایین تر از میانگین کشور است

سرانه فضای سبز در استان زنجان پایین تر از میانگین کشور است

ابهرآنلاین: معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: سرانه فضای سبز در استان زنجان پایین تر از میانگین کشور است. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران زنجان، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان زنجان گفت: سرانه فضای سبز استان زنجان 12 صدم هکتار است و نسبت به سرانه کشوری و جهانی که به ترتیب دو دهم و شش دهم هکتار است ، پایین تر است. آقا جانلو با بیان اینکه مراتع استان در حد متوسط هستند، افزود: 21 درصد مراتع است...

ادامه مطلب