Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

فرمانداری سلطانیه

سلطانیه به خاطر الکترونیکی بودن شهرستان شد

ابهرآنلاین: سرپرست فرمانداری سلطانیه گفت: الکترونیکی بودن شهرستان سلطانیه عامل مهم در ارتقای این شهرستان بود چرا که این شهرستان توانست در زمینه فناوری در جذب گردشگر موفق عمل کند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ذوالقدر تعامل نزدیک نماینده ابهر…