بایگانی برچسب ها: علی رضایی میرقائد

دلنوشته دکتر علی رضایی میرقائد

دلنوشته دکتر علی رضایی میرقائد

علی رضایی میرقائد در سمینار نخبگان ورزشی تهران به گزارش «ابهرآنلاین» دکتر علی رضایی، با انتشار یادداشتی در اینستاگرام شخصی خود نوشت: پدر عزيزم! روزگار غريبي است. تو كه از مال دنيا هيچ نداري، هيچ به معناي مطلق آن، كنارت مي نشانند و رقابتي بس پرطمطراق بر دنيا به نمايش مي گذارند. تو هنوز در فكر همرزمان شهيدت، پيرجمارانت و آرزوي شهادتي و اينان در فكر مقاعد قدرت و ثروت. آه، پدر عزيزم جاي تو در اين روزگاران نيست، جاي تو در همان دهه ٦٠ است. روزهايي كه ن...

ادامه مطلب