Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

طلا+ بازار جهانی طلا

اگر طلا بخریم برنده ایم، باید عجله کرد!

ابهر آنلاین: قیمت طلا در ایران، در بسیاری از مواقع متاثر از رویدادهای داخلی است تا وقایع جهانی، اما به هر حال قیمت جهانی طلا و اتفاقت در این حوزه نیز در بازار داخلی تاثیرات خود را دارد. تحلیل زیر از سایت راه دانشجو انتخاب شده است که نگاهی…