مرور برچسب

صنایع دستی زنجان

۲۲ دوره آموزشی صنایع دستی در ۶ ماه نخست امسال در ابهر برگزار شد

ابهرآنلاین: طی شش ماهه اول سال جاری با برگزاری 136 دوره آموزشی در 17 رشته فعال صنایع دستی در استان زنجان، تعداد 1984 نفر هنرآموز از این دوره ها بهره مند شدند. در ابهر 22 دوره برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین مدت زمان اجرای هریک از…