مرور برچسب

صدا و سیما

چند درصد مردم ماهواره می بینند؟

ابهرآنلاین: در تازه ترین نظرسنجی که توسط مرکز تحقیقات صدا و سیما انجام شده است، 42 درصد مردم بیننده برنامه های ماهواره هستند و در هر شبانه روز به طور متوسط حدود 3 ساعت برنامه های ماهواره را تماشا می کنند. روزنامه هفت صبح نوشت:  از…

رسانه ملی همچنان رسانه «حلزون» است!

ابهر آنلاین: مدتی است تبلیغات انواع کالاهایی که پیشتر در شبکه های ماهواره ای رایج بود، در رسانه ملی به کرات نمایش داده میشود، این تشابه و یا به تعبیر درست تر سودجویی و تقلید تا بدانجا است که  گاهی بیننده رسانه ملی را با شبکه های ماهواره…