مرور برچسب

شورای شهر خرمدره

بیش از ۷۰ درصد وقت شورا و شهرداری خرمدره صرف جلسات پیگیری مصوبات دوره قبل شورا میشود

ابهرآنلاین: شاهسون سخنگوی شورای شهر خرمدره در نشست مطبوعاتی اعلام کرد: بیش از 70 درصد وقت شورا و شهرداری خرمدره صرف جلسات مربوط به پیگیری مصوبات دوره قبل شورا میشود. به گزارش ابهر آنلاین و به نقل از روزنامه ی ندای ابهر - نشست مطبوعاتی…