مرور برچسب

شورای شهر ابهر . فرمانداری ابهر

اعضای شورای اسلامی منتخب شهر ابهر با فرماندار دیدار کردند

ابهر آنلاین: شورای اسلامی منتخب شهر ابهر  روز یکشنبه اول تیرماه با رفیعی فرماندار شهرستان ابهر دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ابهر ، در این دیدار اعضای شورای منتخب از فرماندار بابت مهیا نمودن فضای مناسب و بستر مطلوب…