مرور برچسب

شهرک صنعتی ابهر

احداث شهرکهای صنعتی در زنجان، ابهر، سلطانیه، صایین‌قلعه و ایجرود بازنگری میشود

ابهرآنلاین: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مصوبات احداث 6 شهرک صنعتی در زنجان، ابهر، سلطانیه، صایین‌قلعه و ایجرود و همچنین راه‌اندازی سه ناحیه صنعتی در ارمغانخانه، خدابنده و ناحیه کارگاهی زنجان مورد مطالعه قرار میگیرد، هر پروژه که…