مرور برچسب

شرکت توزیع برق استان زنجان

6 هزار مشترک در زنجان انشعاب برق کشاورزی دارند

ابهرآنلاین: عادل کاظمی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: تعداد مشترکین برق استان 376 هزار و 438 مشترک می باشد که تعداد 6 هزار و 835 مشترک دارای انشعاب برق کشاورزی بوده که 1.81 درصد کل مشترکین این استان می باشند. عادل کاظمی در…