مرور برچسب

شركت آب منطقه اي استان زنجان

حمید نیا: ميزان بارندگي در استان زنجان كاهش يافته است

ابهر آنلاین: مدير عامل شركت آب منطقه اي استان زنجان گفت: ميزان بارندگي در استان زنجان، نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، امير حميدنيا افزود: آمارهاي بدست آمده از ايستگاه هاي مبنا، ميزان بارندگي در ۱۰ ماه اول سال…