مرور برچسب

شبیخون فرهنگی

سرهنگ مرادی: امسال کارنامه درخشانی در مسائل امنیتی و مبارزه با شبیخون فرهنگی در زنجان داشتیم

ابهر آنلاین: رئیس پلیس امنیت اخلاقی استان زنجان گفت: امسال کارنامه درخشانی در مسائل امنیتی، مبارزه با شبی خون فرهنگی و مسائل اخلاقی داشتیم. سرهنگ داود مرادی  در گفتگو با خبرنگار مهر،در رابطه با فعالیت های نیروی انتظامی در راستای امنیت…