مرور برچسب

شبکه های ماهواره ای

چند درصد مردم ماهواره می بینند؟

ابهرآنلاین: در تازه ترین نظرسنجی که توسط مرکز تحقیقات صدا و سیما انجام شده است، 42 درصد مردم بیننده برنامه های ماهواره هستند و در هر شبانه روز به طور متوسط حدود 3 ساعت برنامه های ماهواره را تماشا می کنند. روزنامه هفت صبح نوشت:  از…