مرور برچسب

سومین جشنواره ملی عکس ایران

محمدرضا فتحی از ابهر به بخش طبیعت مسابقه سومین جشنواره ملی عکس ایران راه یافت

ابهرآنلاین: از 5800 عکس ارسالی در " سومین جشنواره ملی عکس ایران"  129 عکس از 91 عکاس به بخش مسابقه و مسابقه ویژه راه یافتند. محمد رضا فتحی از ابهر به بخش طبیعت مسابقه راه پیدا کرد. اسامی راه یافتگان در بخش مسابقه جشنواره ملی عکس ایران با…