مرور برچسب

سلامت دندان

دندان پر کرده ها بدانند!

ابهر آنلاین: دانشمندان در جديدترين يافته هاي خود نشان دادند حتي تغيرات بسيار کوچک هم در دندان ها نياز به پر کردن دارد. به  گزارش خبرنگار علمي پزشکي باشگاه خبرنگاران ؛موم عسل بهترين ماده و دوستي صميمي با دندان هاست و افراد بايد حتماً براي…