مرور برچسب

روستای کوش ترکیه

مردم این روستا با سوت حرف می‌زنند

ابهرآنلاین: ساکنان روستای کوش در ترکیه از ۴۰۰ سال قبل سوت زدن را برای حرف زدن با هم در فاصله‌های دور انتخاب کرده ند، وقتی کشاورزی در زمین کار می‌کند مادرش با سوت می‌تواند از او بپرسد چه زمانی برای ناهار به خانه می‌رسد!  سوت زدن برای…