مرور برچسب

رله های دیجیتالی

کارگاه عملی آموزش رله های دیجیتالی در مراکز انتقال نفت تبریز و ابهر برگزار شد

ابهرآنلاین: با هماهنگی آموزش ستاد و با حضور نمایندگانی از مناطق مختلف در مراکز انتقال نفت تبریز و ابهر، کارگاه عملی آموزشی رله های دیجیتال(0 ABB,AREVA,Schneider.SIEMENS) در مراکز انتقال نفت تبریز و ابهر برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، …